Nijverheidsterrein 1
1645 VX Ursem

www.dejongursem.nl

Aannemingsbedrijf De Jong Ursem B.V.

Algemene informatie

De Jong Ursem is zowel werkzaam als hoofdaannemer en als onderaannemer. Wij zijn actief op diverse gebieden: Utiliteitsbouw, Woningbouw, Agrarische bouw en ons specialisme: Betonbouw.
Wij zijn een bedrijf dat volop in beweging is en waar medewerkers veel ruimte krijgen voor inbreng.

Onze slogan luidt: “Slim en nuchter bouwen”
Dit staat voor wie wij zijn en wat wij het liefste doen.