Harmenkaag 14
1741 LA Schagen

www.bksschagen.nl

BKS Schagen B.V.

Algemene informatie

BKS Schagen is sinds 1988 een bouwkostenadviesbureau gevestigd in Schagen. Wij maken bouwkostenberekeningen voor bouwprojecten, zoals begrotingen, calculaties en ramingen.