Post bus 10000
1780 CA Den Helder

www.defensie.nl

Directie Materiele Instandhouding/Maritieme Lositiek

Algemene informatie

De doelstelling van de Afdeling Maritieme Logistiek (AML) is om het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK), de andere operationele commando’s (OPCO’s), de Directie Materiele Instandhouding (DMI) ten behoeve van de instandhoudingfunctie, en internationale partners, te laten beschikken over de benodigde goederen en diensten, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plaats en op het juiste moment, conform de gestelde specificaties. Dat alles tegen minimale kosten en met als doel de logistieke bijdrage te leveren aan het verwezenlijken en bestendigen van de gewenste materiële gereedheid.