Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft

www.heijmans.nl

Heijmans Infra Regio Noord West

Algemene informatie

Heijmans wil een gezonde leefomgeving creëren. Daarmee dragen we bij aan de oplossing van veel belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Als toonaangevende partij in de sector en als pragmatisch vernieuwende speler met een integrale benadering wil Heijmans voorop lopen door voortdurend te verbeteren, verslimmen en verduurzamen. Met vernieuwende ideeën, producten en diensten wil Heijmans slimme oplossingen bieden die een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. We willen de mogelijkheden van digitaal bouwen en datagedreven diensten ontwikkelen, realiseren en beheren optimaal benutten om onze klanten steeds beter van dienst te kunnen zijn. De bouwsector kan een positieve stempel drukken op de toekomst. Heijmans wil het verschil maken door duurzaam te ontwerpen, met oog voor alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal. Het is ons doel om uiteindelijk niet meer waarde te onttrekken aan de leefomgeving, maar toe te voegen.

Heijmans in de regio noordwest is een ondernemende organisatie die trots is op Heijmans als geheel, met een erkenning van de eigen regionale identiteit. Deze organisatie vormen wij vanuit respect, samen met en vertrouwen in elkaar, staande midden in onze sociaal –maatschappelijke omgeving met de ambitie om de beste onderneming in onze branche en regio te zijn. We zijn trots op onze regio, een metropool met volop bedrijvigheid, energie en een actieve maakindustrie, waar we een voortrekkersrol willen vervullen in de vernieuwing van de regionale bouwsector.