Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Algemene informatie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: een innovatief waterschap, ambitieus met grote uitdagingen in beheer en ontwikkeling. Ten dienste aan de samenleving. Kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. In 2025 zijn we CO2 neutraal. Elke dag werken ruim 900 medewerkers aan de bescherming van het land en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij een (dreigende) crisis pakt de crisisbeheersingsorganisatie de regie. Iedere HHNK’er kan daarin een taak krijgen. We werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben, zoals PWN, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeenten, LTO, ondernemers, bewoners, , sportvissers, schaatsers en natuurbeschermers. HHNK houdt rekening met ieders belang en het algemeen belang staat voorop.

Stagemogelijkheden zijn er binnen verschillende functies en omgevingen. Denk aan ons Ingenieursbureau dat technische projecten realiseert, de afdeling Waterketen die zorgt voor het zuiveren van ons afval water maar ook binnen diverse staf afdelingen zoals ICT.
Studeer je civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische bedrijfskunde of Technische Informatica ? Dan hebben wij binnen HHNK mogelijkheden voor een stage- of afstudeerplek. Wij hebben concrete opdrachten maar bepalen ook graag samen met jou een passende stageplek binnen HHNK .