Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar

www.inholland.nl

Lectoraten Robotica & Data Driven Smart Society

Algemene informatie

Lectoraat Robotica
De onderzoekslijn Robotica is gericht op praktische toepassingen van robots (autonoom aangestuurde objecten) in de moderne samenleving die in een behoefte van het werkveld voorzien. Onze onderzoeksthema’s hebben betrekking op de inzet en verdere ontwikkeling van de zorgrobot, robotica en vision vraagstukken in de industrie en in de land- en tuinbouw sector. Wil je actief meewerken aan het ontwikkelen van een veiligheids- of thuisrevalidatie module voor de zorgrobot? Ben je benieuwd of drones ingezet kunnen worden om ziektes bij gewassen in kassen of op het land vroegtijdig te herkennen of om eenvoudige teelthandelingen te kunnen laten uitvoeren? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het brede scala aan onderzoeksmogelijkheden binnen Robotica. Nieuwsgierig? Meldt je aan en we vertellen je graag meer.

Lectoraat Data Driven Smart Society
De onderzoekslijn Data Driven Smart Society richt zich voornamelijk op de vraag hoe de waarde van Big Data gerealiseerd kan worden door met behulp van geavanceerdere software en een grote rekencapaciteit voorspelmodellen te ontwikkelen. Voor veel bedrijven en instellingen zit de waarde bijvoorbeeld in het verbeteren van de efficiency, de effectiviteit, de kwaliteit, de concurrentiepositie en het businessmodel. Maar de analyse van Big Data kan ook ingezet worden actuele maatschappelijke vraagstukken. Vindt je het leuk om met data te werken en deze om te zetten in bruikbare eindproducten van individueel of maatschappelijk belang? Kom langs in onze virtuele chatroom, we informeren je graag verder.
https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoekslijnen/data-driven-smart-society/