Haarlemmerstraatweg 113
1165 MK Halfweg

www.vshanab.nl

Visser & Smit Hanab Distributie BV

Algemene informatie

Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, is al meer dan 150 jaar de specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur en hoogspanningsstations en -kabels. Visser & Smit Hanab draagt bij aan een duurzame samenleving. Samen met onze klanten willen wij de energietransitie realiseren en versnellen. Wij focussen ons met incompany engineering en eigen vakmensen op elektra, windmolens, zonneparken, warmtenetwerken, waterstof en hoogspanningsinfrastructuur. Wij engineeren, realiseren en onderhouden voor onze opdrachtgevers de belangrijkste energienetwerken en -infrastructuur van Nederland.

Bij de business unit Distributie richten we ons op het aansluiten van huizen en bedrijven op de nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra en data. Dit deel van de ondergrondse kabels en leidingen is het domein van de regionale netbeheerders zoals bijvoorbeeld Enexis, Stedin, Liander en de waterleidingbedrijven. De netbeheerder beheert het net en Visser & Smit Hanab ontwerpt het nieuwe net, legt het aan of renoveert het.